Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni

 Gogolin, dnia  31.03.2014r.

 

WG.I.271.1.2014

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malni

 

wybrano ofertę złożoną przez   BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

41-923 Bytom ul. Hutnicza 4

 

z ceną ofertową 218 999,10 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

P.P.H.U. CHEC

41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51

81,42

2

NOVA SPORT Sp. z o.o.

01-402 Warszawa ul. Ciołka 12

81,86

3

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

41-923 Bytom ul. Hutnicza 4

 

100

4

Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” Sp. z o.o.

48-200 Prudnik ul. Armii Krajowej 38

 

81,88

5

 

Gabart s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek

47-180 Izbicko Ul. Stawowa 41

 

Wykonawca wykluczony z postepowania

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz