Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach

Gogolin, dnia  23.04.2014r.

 

WG.I.271.4.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

budowa boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach

 

wybrano ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET

           Marian Andrzejewski,  43-100 Tychy ul. Dojazdowa 7

 

z ceną ofertową 114 463,01 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

BELLSPORT  Grzegorz Leszczyński

41-923 Bytom ul. Hutnicza 4

 

83,65

2

Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET

Marian Andrzejewski

43-100 Tychy ul. Dojazdowa 7

100

3

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus

Sp. z o.o. 47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8

Członek: Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8

67,42

4

Zakład Gospodarki Komunalnej

 i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

46-060 Prószków ul. Daszyńskiego 13a

64,14

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz