Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę Ekomuzeum „Nasze wspólne dzieło” w Kamieniu Śląskim

 Gogolin, dnia  23.04.2014r.

 

WG.I.271.3.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

budowa Ekomuzeum „Nasze wspólne dzieło” w Kamieniu Śląskim

 

wybrano ofertę złożoną przez  P.P.U.H. PAGA-PRO,  47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16

 

z ceną ofertową 146 505,84  zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD

Urszula Sumislawska

46-282 Lasowice Wielkie

61,05

2

Konsorcjum: Lider: EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

47-320 Gogolin ul. Rolna 1

Partner: TK-EKO-BUD Sp. z o.o.

47-303 Krapkowice ul. Cegielniana 31

85,41

3

Gabart s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek

47-180 Izbicko ul. Stawowa 41

81,76

4

P.P.U.H. PAGA-PRO

47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16

100

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz