Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie

Gogolin, dnia  29.04.2014r.

 

WG.I.271.5.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa ulicy Nowej w Gogolinie

 

wybrano ofertę złożoną przez  Konsorcjum: Lider: EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

47-320 Gogolin ul. Rolna 1 Partner: TK-EKO-BUD Sp. z o.o. 47-303 Krapkowice ul. Cegielniana 31

 

z ceną ofertową 1 475 359,85  zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

HUCZ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

80,25

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRANSKOM” Robert Białdyga

47-143 Ujazd , Jaryszów ul. Zwycięstwa 1

79,03

3

Konsorcjum: Lider: EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

47-320 Gogolin ul. Rolna 1

Partner: TK-EKO-BUD Sp. z o.o.

47-303 Krapkowice ul. Cegielniana 31

100

4

Konsorcjum:

Lider: Zakład Usługowo Handlowy BUDMAR

45-221 Opole ul. Chabrów 10/28

Partner: Zakład Budownictwa Komunalnego Opol-Kan

46-070 Chmielowice ul. Stawowa 6

96,76

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

48-100 Głubczyce ul. Sosnowiecka 11

79,92

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz