Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2014

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.1.2014 ws.wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.2.2014 ws wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.3.2014 ws zmiany zarządzenia dot audytu.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.4.2014 ws wprowadzenia promocyjnych cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w okresie ferii zimowych.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.5.2014 ws.ustalenia planu finanowego budzetu gminy na 2014.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.6.2014 ws zmian wplanie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r..pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.7.2014 ws.dokonania zmian budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.8.2014 ws.rdokonania zmian w planie finanowym dochodów i wydatków2014.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.9.2014 ws realizacji ppozamilitarnych przygotowan obronnych w gminie Gogolin.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.10.2014 ws realizacji przedsięwziec zarzadzania kryzysowego w gminie Gogolin na 2014.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.11.2014 ws Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.12.2014 ws dokonania zmiany w planie finansowym na 2014 .pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.16.2014 ws.sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w ust z dn.23 kwietnia o działalności pozytku publicznego .pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.17.2014 ws.realizacji zadan obrony cywilnej w gminie Gogolin.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.18.2014 ws.utworzenia formacji Obrony Cywilnej.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.19.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.20.2014 ws.dokonania zmian w budżecie.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.21.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.22.2014 ws. powołania gminnej komisji rowiązywania problemów alkoholowych.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.23.2014 ws.organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania w gminie Gogolin.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.24.2014 ws.ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości św Barbara w Kamionku.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.25.2014 ws. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.26.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków .pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.27.2014 ws.wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.28.2014 ws. dokonania zmian budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.29.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.30.2014 ws.powołania komisji do zaopinowania ofert anwykonanie zadania publicznego .pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.31.2014 ws. zmiany w powołaniu komisji do zaopiniowania oferty na wykonanie zadania publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.32.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu .pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.33.2014 ws.powołania zespołu powypadkowego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.34.2014 ws.zastosowania bonifikaty od połąt rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.35.2014 ws.wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych do których mają zastosowania przepisy ust.z dn. 19.01.2014..pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.36.2914 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków .2014 ws..pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.37.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.38.2014 ws.upoważeninia pracownika urzędu do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o spospbach głosowania.2014 ws.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.39.2014 ws.wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.40.2014 ws.ogłoszenia wynikow otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 zadania piblicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.41.2014 ws przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 r...pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.42.2014 ws.ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.43.2014 ws.dokonania zmian budzetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.44.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.45.2014 ws.wykonania uchwały nr 2III.2014 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki kpw Gogolin .pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.46.2014 ws.powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.48.2014 ws.konkursu fotograficznego Trzy pokolenia=rodzina.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.49.2014 ws konkursu plastycznego Kocham mój Gogolin i miejsce w którym żyję.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.50.2014 ws ustanowienia koordynatora gminnego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.51.2014 ws zmian w planie finansowymdochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.52.2014 ws zmina w planie finansowym dochodów i wydatków..pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.53.2014 ws. wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych do których nie maja zastosowania przepisy ustawy z dn.29.01.2004 rPrawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.54.2014 ws.dokonania zmian w budżecie gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.55.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2014 r.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.56.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków .pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.57.2014 ws. przekazania sprawozdania finansowego Gminy za 2013r.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.58.2014 ws. ustaelnia stawek czynszu najmu za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.59.2014 ws. powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Europarlamentu zarządzanych na dzień 25 maja.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.60.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.61.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.62.2014 ws. ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.63.2014 ws. ustalenia zasad współpracy dla partnerów Opolskiej Karty Rodziny oferujących zniżki dla posiadaczy karty z terenu Gminy Gogolin.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.64.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.65.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.66.2014 ws. zmiany składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Europarlamentu.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.67.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.68.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.70.2014 ws. powołania komisji do zaopiniowania oferty na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.71.2014 ws. rozformowania formacji Obrony Cywilnej.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.72.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.73.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.74.2014 ws.wykonania uchwały nr 6.IV.2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki KPW Gogolin Sp z. o z dn.17.06 ws. wniesienia wkładu pieniężnego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.75.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.76.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.77.2014 ws. wprowadzenia promocyjnych cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w okresie wakacji letnich.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.78.2014 ws. dokonania zmian budżetu gminy 2014.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.79.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.80.2014 ws. zmiany Regulaminu OrganizacyjnegoUrzędu Miejskiego w Gogolinie.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.81.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków gminy na 2014.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.82.2014 ws ustalenia.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.83.2014 ws wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.84.2014 ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.85.2014 ws powołaniakomisji egzaminacyjnej dla nauczycielia kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.86.2014 ws powołaniakomisji egzaminacyjnej dla nauczycielia kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.87.2014 ws powołaniakomisji egzaminacyjnej dla nauczycielia kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.88.2014 ws powołaniakomisji egzaminacyjnej dla nauczycielia kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

 PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.89.2014 ws. konkursu dawne urządznienia gospodarstwa ronego i domowego.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.90.2014 dokonani zmian budżetu gminy na 2014.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.91.2014 ws dokonania zina w planie finansowym dochodów i wydatków na 2014r.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.92.2014 ws odpłatnego udostępnienia wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.93.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy na 2014r.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.94.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy na 2014.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.95.2014 ws dokoniania zmian w planie f.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.96.2014 ws ustalenia terminu składaniawniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkól na terenie Gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.97.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.98.2014 ws powołania grupy roboczej ds opracowania programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.99.2014 ws.dokonania zmian w budżecie.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.100.2014 ws dokonania zmian w planie fiansowym.pdf

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.101.2014 ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.102.2014 ws. przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinnie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r..pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.103.2014 ws. przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinnie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu z realizacji przedsiewzięć za I półrocze 2014 r..pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.104.2014 ws.wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.105.2014 ws. powołania komisji konkursowej.pdf 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.106.2014 ws. zmian budżetu g gminy.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.107.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.108.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.109.2014 ws. wykonania uchwały nr 17 VIII 2014 ws wzniesienia wkładu pienięznego oraz objęcia udziałów w KPW.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.110.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.111.2014 ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.112.2014 ws.dokonania wydzierżawienia nieruchomości.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.113.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.114.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.115.2014 ws.ustalenia Polityka Zarządzania Bezpieczństwem informacji w UM Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.116.2014 ws.dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.117.2014 ws.wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.118.2014 ws.powołania koordynatora gminnego.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.119.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.120.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.121.2014 ws.dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.122.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.123.2014 ws.wydzierżawienia nieruchomości.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.124.2014 ws.ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.125.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.126.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.127.2014 ws.wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.128.2014 ws.dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.129.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.130.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.131.2014 ws.ustalenia wysokosci cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uzytecznosci publicznej użytkowanych przez OSP.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.132.2014 ws.dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.133.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.134.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.135.2014 ws.dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.136.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.137.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.138.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.139.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.140.2014 ws.wykonania uchwały nr 24 X 2014 ws podwyższenia kapitału zakłądowego spółki KPW Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.141.2014 ws.projektu budżetu Gminy Gogolin na 2015.PDF 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.142.2014 ws. projektu wieloletniej prognozy finansowej.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.143.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.144.2014 ws.ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej UM oraz podległych jednostek.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.145.2014 ws.sporządzenia planu wykorzytsania gminnego zasobu nieruchomości.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.146.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.147.2014 ws.dokonania zmian budżetu gminy.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.148.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.149.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.150.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.151.2014 ws.sprawozdawczości budżetowej i finansowej obowiazujacej w UM.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.152.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.153.2014 ws. ustalenia wysokości minimalnych cen i opłat za korzystanie z gminnychobiektów i urządzeń uzytecznosci publ. w przedszkolach szkołach i zespole szkół na terenie gminy.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.154.2014 ws.ustalenia wysokości cen i opat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przez OSP.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.155.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.156.2014 ws.dokonania zmian budżetu gminy.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.157.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowymdochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.158.2014 ws. pdokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.159.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.160.2014 ws. wniesienia aportu na rzecz KPW Gogoolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.161.2014 ws. powołania komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizajcę ofert w 2015-zadania z zakresu kultury fizycznej.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.162.2014 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.163.2014 ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.164.2014 ws. zmian w planie finansowym.PDF