Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miasta Gogolina- zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych

Gogolin, dnia  29.05.2014r.

WG.I.271.7.2014

                                                                         Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rewitalizacja centrum miasta Gogolina – zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych

wybrano ofertę złożoną przez  Konsorcjum:

Lider:  EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek , ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin

Partner: T.K. EKO-BUD  Sp. z o.o. ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice                         

 z ceną ofertową 367 503,73  zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

KULPOK Firma Remontowo-Budowlana

Grzegorz Kulpok

Ul. Leśna 8, 47-330 Krępna

63,26

2

Usługi Transportowe Budownictwo i Handel

Henryk Spiżak

Sidzina ul. Polna 22, 48-320 Skoroszyce

82,79

3

Spółdzielnia ‘SUR Prószków”

46-060 Prószków ul. Kościuszki 23

Oferta odrzucona

4

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z o.o.

47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8

Członek: Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8

80,11

5

Zakład Gospodarki Komunalnej

 i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

46-060 Prószków ul. Daszyńskiego 13a

71,18

6

 

Konsorcjum:

Lider:

EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

Ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin

Partner:

T.K. EKO-BUD  Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice

100

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz