Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Kamieniu Śląskim

 Gogolin, dnia  30.05.2014r.

 

WG.I.271.8.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza w Kamieniu Śląskim

wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

                                                 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b

z ceną ofertową 165 172,78  zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRANSKOM” Robert Białdyga

47-143 Ujazd , Jaryszów ul. Zwycięstwa 1

95,04

2

HUCZ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

97,53

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b

100

4

Zakład  Budownictwa Ogólnego DROBUD

Anna Stryczek-Janicka

45-129 Opole ul. Kępska 10

81,34

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz