Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - pomoc społeczna

Burmistrz Gogolina z siedzibą w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/374/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Gogolin w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

PDFogłoszenie o konkursie_pomoc społeczna_2014.pdf