Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 04 sierpnia 2014r.  o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską,
 2. wyrażenia zgody na współfinansowane przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin” z środków Funduszu Spójności,
 3. nadania nazwy ulicy w Gogolinie,
 4. nabycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania na gruncie Skarbu Państwa,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 6. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 7. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,
 1. informacja z działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
  Gogolin Sp. z o.o.;
 2. informacja Burmistrza o współpracy z partnerami samorządowymi za 2013 rok
  i I półrocze 2014 roku;
 3. wolne wnioski i informacje;
 4. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek