Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska do piłki noznej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim

 Gogolin, dnia  06.08.2014r.

WG.I.271.9.2014

 

                                 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa boiska do piłki nożnej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim

wybrano ofertę złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków

z ceną ofertową  243 511,51 zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

G&Syn Boiska Jerzy Gawlik

ul. Mała10, 87-100 Toruń

86,99

2

F.H.U.T Anna Malik, Bolęcin ul. Podleśna 6

32-540 Trzebinia

76,50

3

Grzegorz Malkusz

Pracownia Architektury Krajobrazu Garden’s Philosophy

ul. Chrobrego 18, 47-303Krapkowice

96,16

4

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków

100

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz