Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Burmistrz Gogolina ogłasza

1.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 902 k.m. 10 obręb Karłubiec, o pow. 0,0513 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00024345/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  41 000,00 zł.*

Wadium –  4 100,00 zł.

2.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 927/1 i 927/2  k.m. 10 obręb Karłubiec, o łącznej pow. 0,0648 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00024382/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  52 000,00 zł.*

Wadium –  5 200,00 zł.

3.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 27  k.m. 1 obręb Gogolin 2, o pow. 0,0602 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  38 000,00 zł.*

Wadium –  3 800,00 zł.

4.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Obrowcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 181/7 k.m. 3 obręb Obrowiec, o pow. 0,1579 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00016747/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  60 000,00 zł.*

Wadium –  6 000,00 zł.

5.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 409  k.m. 7 obręb Gogolin 1, o pow. 1,0133 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00056797/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  25 000,00 zł.

Wadium –  2 500,00 zł.

6.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr  402 k.m. 6 obręb Gogolin 1, o pow. 0,0692 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00052560/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny upraw sadowniczych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  4 000,00 zł.

Wadium –  400,00 zł.

7.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Obrowcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr  403 k.m. 4 obręb Obrowiec, o pow. 0,5410 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00052014/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  11 000,00 zł.

Wadium –  1 100,00 zł.

8.   Drugi przetarg ustny ograniczony (brak dojazdu - do przetargu mogą przystąpić właściciele działek sąsiednich)  na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 12/3, 13/3 i 15/3, k.m. 1 obręb Gogolin 2, o łącznej pow. 0,5161 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny rekreacji i sportu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  64 000,00 zł.*

Wadium –  6 400,00 zł.

 

* Pozycja 1, 2 ,3, 4 i 8 sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w dniu 30 września 2014r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz  potwierdzenie wpłacenia wadium. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  26 września 2014r.

Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 77 4076829 lub www.gogolin.pl

                                                                                       

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala