Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 02 września 2014r.  o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego,
 2. dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego,
 3. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin,
 4. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 5. uchylenia Uchwały Nr XLVIII/440/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia
  16 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 7. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,
 1. wolne wnioski i informacje
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek