Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gogolina
z dnia 7 października 2014 roku

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu

„Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.

W oparciu o zapisy art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) Burmistrz Gogolina w dniu 11.07.2014 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu opinią Nr NZ.9022.1.107.2014.JG z dnia 28.07.2014 uzgodnił zamiar odstąpienia Gminy Gogolin od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.411.1.44.2014.KM z dnia 30.09.2014r. uzgodnił zamiar odstąpienia Gminy Gogolin od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.

Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, Burmistrz Gogolina odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina_odstąpienie_ocena.pdf