Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 12 listopada 2014r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. podsumowanie 4-letniej pracy Rady Miejskiej w Gogolinie (lata 2010-2014);
 7. sprawozdanie z 4-letniej pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie (lata 2010-2014):
  - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  - sprawozdanie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
  - sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
  - sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
  -sprawozdanie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,    Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a)zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin,
  b) przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kasztanowej w Kamieniu Śląskim,
  c)przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku „Ekomuzeum” w Kamieniu Śląskim,
  d) przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości,
  e)dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
  f)zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. wolne wnioski i informacje;
 10. zakończenie obrad sesji.