Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odwołanie II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

W związku z wycofaniem wniosku Burmistrza Gogolina z dnia 28.11.2014r. o zwołanie Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) dla rozpatrzenia następującego porządku obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie,
  1. wolne wnioski i informacje;
  2. zakończenie obrad sesji.

informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie zwołana na dzień 01 grudnia 2014 Rady Miejskiej w Gogolinie nie odbędzie się.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/Piotr Czok