Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr XXXIII_340_2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających  w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań informuje się, że Burmistrz Gogolina po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez OSP Zakrzów, przyznał dotację w wysokości 136 000 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zakrzów.