Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 287/4 k.m. 3 obręb Gogolin 1, o pow. 0,0259 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00050846/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  8 000,00 zł.* Wadium –  800,00 zł.

2.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 100 k.m. 2 obręb Wygoda, o pow. 0,2839 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051934/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny trwałych użytków zielonych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  5 500,00 zł. Wadium –  550,00 zł.

3.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 130 k.m. 2 obręb Wygoda, o pow. 0,2725 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051934/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny trwałych użytków zielonych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  5 300,00 zł. Wadium –  530,00 zł.

4.  Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Obrowcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 181/7 k.m. 3 obręb Obrowiec, o pow. 0,1579 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00016747/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  60 000,00 zł.* Wadium –  6 000,00 zł.

5. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Obrowcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr  403 k.m. 4 obręb Obrowiec, o pow. 0,5410 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00052014/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  11 000,00 zł. Wadium –  1 100,00 zł.

* Pozycja 1 i 4 sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz  potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  20 lutego 2015 r. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829 lub www.gogolin.pl

                                                                                        Burmistrz Gogolina

                                                                                        Joachim Wojtala