Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinieie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 16 lutego 2015r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty,
  2. ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin,
  1. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok