Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2015

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.1.2015 ws. sposobu ogłaszania przedstawicieli oranizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w ust.o działalności pozytku publicznegoo na członków komisji otwartych konkursów.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.2.2015 ws. wprowadzenia ulgi w cenie za korzystanie zływalni miejskiej hali im. BiZ Blautów oraz hali szkolnych dla stowarzyszeń realizyjacych zadanie własne Gminy z zakresu kultur.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.3.2015 ws.wprowadzenia ulg w cenach i opłatach za korzystanie z gminnych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej w okresie ferii zimowych.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.4.2015 ws. ustalenia planu finansowego budżetu gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.5.2015 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.6.2015 ws. powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie zadania publicznego związanego zrealizacją zadań własnych gminy w zakresu kultury..PDF 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.7.2015 ws. powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie gminy Gogolin.PDF 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.8.2015 ws. zmian budżetu gminy Gogolin.PDF 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.9.2015 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin.PDF 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.10.2015 ws. realizacji pozamilitarnych przygotowan obronnych w Gminie Gogolin.PDF 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.11.2015 ws. realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego Gminie.PDF

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.12.2015 ws. realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Gogolin w 2015.PDF

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.13.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.14.2015 ws ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 r. zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury .pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.15.2015 ws ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.16.2015 ws wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.17.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Gogolin na 2015r .pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.18.2015 ws powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.19.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.20.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.21.2015 ws wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych .pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.22.2015 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.23.2015 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochorny zdrowia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.24.2015 ws ustalenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca w DSS św. Barbara w Kamionku.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.25.2015 ws ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli ... .pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.26.2015 ws ustalenia maksymalnej wysokości kaucji pobieranej przy najmie lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony w Gminie Gogolin.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.27.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.28.2015 ws wykonania uchwały nr 1.II.2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki KPW Sp. z o.o. z dnia 16.02.2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.29.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.30.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.31.2015 ws powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie .pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.32.2015 ws zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów 2015-2019.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.33.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.34.2015 ws Regulaminu konkursu na Babę Wielkanocną i wypieki świąteczne.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.35.2015 zastosowania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.36.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.37.2015 ws powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert obejmujących zadania z zakresu ochrony zdrowia na realizację programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2013-2015...pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.38.2015 ws zastosowania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.39.2015 ws przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.PDF

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.40.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.41.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015 r. .pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.42.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.43.2015 ws powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.44.2015 ws powołania Zespołu do opracowania Planu rewitalizacji miasta Gogolina .pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.45.2015 ws powołania komisji wybroczej Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.46.2015 ws powołania członków Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.47.2014 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.48.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.49.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarzadzenie Or.I.0050.50.2015 ws ustanowienia koordynatora gminnego .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.51.2015 ws powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.52.2015 ws przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2014 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.53.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.54.2015 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.55.2015 ws ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.56.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.57.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.58.2015 ws ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego sprzętu strażackiego.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.59.2015 ws upoważnienia do przygotowania, rejestracji, przekazania i odbierania pakietów wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.60.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.61.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.62.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.63.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r..pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.64.2015 ws powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia oferty obejmującej zadanie z zakresu z ochrony zdrowia na realizację programu zdrowotnego pn. Program wczesnego wykrywania wad sluchu .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.65.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym ydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.66.2015 ws powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.67.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.68.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budzetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.69.2015 ws zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r. .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.71.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.72.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r..pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.73.2015 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.74.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015 r..pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.76.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r..pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.77.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.78.2015 ws wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszzcanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.79.2015ws Regulaminu konkursu fotograficznego pn. 25-lecie Samorządu Terytorialnego-Gmina Gogolin wczoraj i dziś .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.80.2015 ws ogłoszenia regulaminu konkursu pn. Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie - fauna Gminy Gogolin .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.81.2015 ws Regulaminu Organizacyjnego UM w Gogolinie .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.82.2015 ws wprowadzenia promocyjnych cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w okresie wakacji letnich w 2015 r..pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.83.2015 ws ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorzadowych instytucji kultury wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Gogolin.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.84.2015 ws upoważnienia Kierownika OPS w Gogolinie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dot potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.85.2015 ws upoważnienia Kierownika OPS w Gogolinie do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.86.2015 ws upoważnienia Kierownika OPS w Gogolinie do prowadzenia postępowań ws świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.87.2015 ws upoważnienia Kierownika OPS w Gogolinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.88.2015 ws upoważnienia Kierownika OPS w Gogolinie do wydawania decyzji ws dot. zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.89.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i pomocowego.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.90.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i pomocowego.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.70.2015 ws organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania w gminie Gogolin.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.90.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i pomocowego.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.91.2015 ws przekazania ruchomego w postaci lustra korekcyjnego pojedynczego.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.92.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci lustra korekcyjnego ze skrzydłami bocznymi oraz lustra korekcyjnego pojedynczego.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.93.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci lustra korekcyjnego ze skrzydłami bocznymi.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.94.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia biura.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.95.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.96.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.97.2015 ws wykonania uchwały nr 3.IV.2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. z dnia 30.04.2015 ws podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.98.2015 ws powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2015 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.99.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.100.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.101.2015 ws ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf

PDFZarządzenie Or.0050.102.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.103.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2015 r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.104.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r.pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.105.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r .pdf

PDFZarządzenie Or.I.0050.106.2015 ws powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.107.2015 ws powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf 

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.108.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf 

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.109.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.110.2015 ws wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP ....pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.111.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.112.2015 ws ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podreczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015r. - Wyprawka szkolna.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.113.2015 ws upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.114.2015 ws upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.115.2015 ws powołania komisji ds referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.116.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.117.2015 ws zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu pracy tej komisji.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.118.2015 ws ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.119.2015 ws przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.120.2015 ws przedlożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.121.2015 ws powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.122.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.123.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.124.2015 ws zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.125.2015 ws zmiany zarządzenia o ogłoszeniu Regulaminu konkursu pn. Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie - fauna gminy Gogolin.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.126.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.127.2015 ws zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.128.2015 ws zmiany składu obwodowej komisji ds. referendum nr 9 w Obrowcu zarządzonego na dzień 06 września 2015r.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.129.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.130.2015 ws Programu ułatwienia spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.131.2015 ws ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego sprzętu strażackiego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.132.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.133.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.134.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.135.2015 ws wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.136.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.137.2015 ws zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.138.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.139.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.140.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.141.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.142.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.143.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.144.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.145.2015 ws powołania obwodowych komisji wybroczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.146.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.147.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.148.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.149.2015 ws przyznania nagród i wyróżnień oraz ustalenia ich wysokości w konkursie fotograficznym pn. 25-lecie Samorządu Terytorialnego - gmina Gogolin wczoraj i dziś.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.150.2015 ws uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rp zarządzonych na dziń 25 października 2015.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.151.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.152.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.153.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.154.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.155.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy Gogolin na 2015r.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.156.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.157.2015 ws odwołania i powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.158.2015 ws odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzien 25 października 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.159.2015 ws wykonania uchwaly nr 16IX2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki KPW sp. z o.o. z dnia 22 września 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakaldowego spółki.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.160.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.161.2015 ws ustanowienia Regulaminu oraz powołania Kapituły Konkursowej Nagrody Burmistrza Gogolina -Zwykli-Niezwykli.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.162.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.163.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.164.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf 

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.165.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.166.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.I.0151-3_2010 Burmistrza Gogolina dot. Regulaminu audytu wewnętrznego..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.167.2015 w sprawie projektu budżetu Gminy Gogolin na 2016r._cz.1.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.167.2015 w sprawie projektu budżetu Gminy Gogolin na 2016r._cz.2.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.168.2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.169.2015 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektrora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2016rok..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.170.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.171.2015 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego sprzętu strażackiego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.172.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.173.2015 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.174.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.175.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.176.2015 w spraiwe ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.177.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budzetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.178.2015 w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Gogolinie do podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.179.2015 w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Gogolinie do podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.180.2015 w sprawie powołania Rady Rozwoju Gminy Gogolin przy Burmistrzu Gogolina.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.181.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.182.2015 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015rok..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.183.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015rok..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.184.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.185.2015 w sprawie powołania komisji do opiniowania w otwartym konkursie na realizację w 2016 roku zadania publicznego związanego z wykonaniem zadań własnych gminy w zakresie kultury fizicznej..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.186.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.187.2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.188.2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie cz.1..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.188.2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie cz.2..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.189.2015 w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udzaiłem Gminy Gogolin..pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.190.2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie..pdf