Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia

Burmistrz Gogolina działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 48 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert obejmujący zadania z zakresu ochrony zdrowia : na realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2013-2015” w zakresie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, profilaktyki raka jelita grubego oraz profilaktyki raka prostaty skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2013.217 j.t.) prowadzących działalność medyczną w trybie i na zasadach otwartego konkursu ofert zawartych w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia.pdf