Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 26 lutego 2015r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  2. ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
  1. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok