Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Lesnej w Gogolinie

Gogolin, dnia 10.04.2015r.

WG.I.271.1.2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa ulicy Leśnej w Gogolinie

wybrano ofertę złożoną przez  EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek 47-320 Gogolin ul. Rolna 1

z ceną ofertową 392 269,68 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny

oferty 

 „cena oferty”

 

Ilość punktów

Kryterium

oceny

oferty

„okres gwarancji”

 

Ilość

punktów

 

 

 

 

 

 

Łączna ilość punktów

1

HUCZ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

77,07

10

87,07

 2

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów ul. Grabińska 8

70,11

10

80,11

3

EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

47-320 Gogolin ul. Rolna 1

 

90

10

100

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b

78,81

10

88,81

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRANSKOM” Robert Białdyga

47-143 Ujazd , Jaryszów ul. Zwycięstwa 1

73,73

10

83,73

6

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

48-100 Głubczyce ul. Sosnowiecka 11

82,00

10

92,00

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz