Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 22 kwietnia 2015r. o godz. 14.30 w Zespole Szkół w Gogolinie (ul. Szkolna 27) odbędzie się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie porządku obrad;
 3. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz Rzecznika Prasowego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie;
 4. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  2. wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  3. wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  4. wyboru Skarbnika Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  5. wyboru Rzecznika Prasowego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  6. ustalenia składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  7. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miejskiej
   w Gogolinie.

5) wolne wnioski i informacje;

       6) zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok