Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1056/1 z mapy 10 obręb Karłubiec, o pow. 0,0604 ha. ujawnionej w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00024400/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 30 000,00 zł.*

Wadium –  3 000,00 zł.

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie przy ul. Bagiennej znaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 1051 oraz Nr 1052 z mapy 10 obrębu Karłubiec o łącznej pow. 0,0869 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00024405/1 oraz KW OP1S/00024404/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Działki stanowią własność Gminy Gogolin i są wolne od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza nieruchomości – 41 000,00 zł.*

Wadium – 4 100,00 zł.

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie przy ul. Powstańców, znaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 206/9 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,2486 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00041919/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia.

Cena wywoławcza nieruchomości – 50 000,00 zł.*

Wadium – 5 000,00 zł.

4. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie przy ul. Asnyka, znaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 749/8 z mapy 9 obrębu Gogolin 2 o pow. 0,0890 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 50 000,00 zł.*

Wadium – 5 000,00 zł.

5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie przy ul. Jakuba Hudalli, znaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 61/1 z mapy 2 obrębu Gogolin 2 o pow. 0,1238 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 95 000,00 zł.*

Wadium – 9 500,00 zł.

6. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie przy ul. Norwida, znaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 61/8 z mapy 2 obrębu Gogolin 2 o pow. 0,0628 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 48 500,00 zł.*

Wadium – 4 850,00 zł.

7.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 409 z mapy 7 obręb Gogolin 1, o pow. 1,0133 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00056797/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych – możliwość zalesienia.

Cena wywoławcza nieruchomości –  9 800,00 zł.

Wadium –  980,00 zł.

* Pozycja od 1 do 6  sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w dniu 2 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz  potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  29 maja 2015 r. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 77 4076829 lub na stronie www.gogolin.pl

 

                                                                                                          Burmistrz Gogolina

                                                                                                             Joachim Wojtala