Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji odmawiającej Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecwi zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej ..."

WG.VI.6220.14.2011                                                                     
(WG.VI-7610-6/2010)                                                                 Gogolin, dnia 15.05.2015 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

                Stosownie do art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu przez Burmistrza Gogolina decyzji nr WG.VI.6220.14.2011 (WG.VI-7610-6/2010) z dnia 14.05.2015 r., w której  odmawia się Spółce  Mo-Bruk S.A., 33-322 Korzenna, Niecew 68, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego Joannę Lemańską, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych”. Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 115/37, obręb 0003-Górażdże, jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin - Obszar Wiejski.

                 Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP - www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże).