Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 lipca 2015r. o godz. 16.15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  2. sprzedaży nieruchomości,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia,
  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek,
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin;
  1. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Gogolinie

 /-/ Piotr Czok