Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2015.880 j.t.) z dnia 7 maja 2010 r. oraz stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa z dnia 10 września 2013 roku, Burmistrz Gminy Gogolin przeprowadza konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie gminy.

Prosi się o przesłanie uwag, opinii lub sugestii, dotyczących regulaminu oraz działania usług bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Gminę Gogolin. Obecnie działanie opiera się na sieci typu hot-spot rozmieszczonych w 17 punktach na terenie gminy (w załączniku wykaz nadajników oraz regulamin).

Pisma prosimy wysyłać drogą elektroniczną (informatyk@gogolin.pl) lub tradycyjną na adres: Gmina Gogolin ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin z dopiskiem „Konsultacje HOT-SPOT”. Pisma proszę o przesłanie w terminie do dnia 31.08.2015 r.

Celami świadczenia przez Gminę Gogolin usługi bezpłatnego dostępu do Internetu są przede wszystkim:

  • likwidacja zjawiska tzw. wykluczenia cyfrowego;
  • okazjonalny dostęp do Internetu dla użytkowników mobilnych (np. mieszkańców, turystów przebywających w miejscach publicznych w zasięgu hotspotów);
  • wzrost popytu na komercyjne usługi dostępu do Internetu;
  • stymulowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do modernizacji infrastruktury;
  • zapewnienie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną, pomiędzy obywatelem / podmiotem gospodarczym a administracją.