Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 10 grudnia 2015r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się IV Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji.

 

Porządek obrad:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;

  2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

  3. przedstawienie przez przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie sprawozdania z działalności Rady w okresie między posiedzeniowym;

  4. rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) Programu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie (I kadencji);

  1. wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania;

  2. zakończenie obrad posiedzenia.

 

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

/-/ Jan Nadbrzeżny

PDFZawiadomienie IV Posiedzenie GRS.pdf