Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016r.

Burmistrz Gogolina z siedzibą w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej na 2016r. skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

PDFOgłoszenie_konkurs_sport_2016.pdf

DOCwzor_oferta i sprawozdanie 2016.doc