Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie
VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2.  przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3.  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4.  interpelacje i zapytania radnych;
 5.  odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6.  sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7.  przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2016r.;
 8. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.;
 9. informacja o pozyskanych środkach do budżetu Gminy Gogolin w 2015 roku;
 10. informacja o działaniach Burmistrza zmierzających do pozyskania inwestorów;
 11. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych przez jej przewodniczących lub ich zastępców,

- odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych,

- dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji stałych i ewentualne głosowanie,

- głosowanie całej uchwały budżetowej,

 1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 2. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski,
 4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 6. uchylenia uchwały na wyposażenie gminnej instytucji kultury w nieruchomość,
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości,
 9. poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”,
 10. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
         Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok