Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o V Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 17 marca 2016r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się V Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji.

Porządek obrad:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
  3. przedstawienie przez Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie sprawozdania z działalności Rady w okresie międzyposiedzeniowym;
  4. propozycje imprez rekreacyjno-sportowych dla seniorów w 2016 r.;
  5. uzgodnienie harmonogramu dyżurów członków GRS na II kwartał 2016 r.
  6. wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania;
  7. zakończenie obrad posiedzenia.

 

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

/-/  Jan Nadbrzeżny