Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 31 marca 2016r. (czwartek)o godz. 9.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji
 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 5. interpelacje i zapytania radnych;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok;
 8. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok;
 9. ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2015 rok:

- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.,

- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku,

- sprawozdanie Straży Miejskiej w Gogolinie z podjętych interwencji i zrealizowanych zadań za 2015 rok,

- informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gogolin w 2015 roku -działania Gminnego Centrum Reagowania;

 1. informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. wyboru przedstawiciela Wojewody Opolskiego do rady społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie,
 2. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 4. zaciągnięcia pożyczki;
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                /-/ Piotr Czok