Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie

Gogolin, 07.04.2016r.

L.dz. WG.I.271.2016

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gogolin

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Pawła w Gogolinie”

W oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Gogolin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Pawła w Gogolinie” wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

Konsorcjum:

LIDER:

EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

ul. Rolna 1

47-320 Gogolin

PARTNER:

T.K. EKO-BUD Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 31

47-303 Krapkowice

 

Oferta spełnia warunki udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu – kryterium „cena” i kryterium „doświadczenie”.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „cena” – 100,00

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „doświadczenie” – 100,00

Łączna liczba otrzymanych punktów (obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 12.4 SIWZ) – 100,00

 

 

Zestawienie pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa i adres

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „cena”

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „doświadczenie”

Razem liczba punktów

(obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 12.4 SIWZ)

1

Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW”

ul. Kościuszki 23

46-060 Prószków

 

81,80

 

15

68,44

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

LARIX” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

96,00

100,00

96,80

4

Zakład Budownictwa Ogólnego

DROBUD”

Anna Stryczek-Janicka

ul. Kępska 10

45-129 Opole

84,00

100,00

87,20

5

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wysoka ul. Lipowa 5A

52-200 Wrocław

70,90

100,00

76,72

6

P.U.H. „DOMAX”

Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

84,70

100,00

87,76

7

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

TRANSKOM”

Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1

47-143 Jaryszów

93,40

100,00

94,72

8

Przedsiębiorstwo Usługowa-Handlowe

M+” Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 13 B

47-230 Kędzierzyn-Koźle

95,60

100,00

96,48

Plik o treści jak na stronie, z pieczątkami i podpisem:

PDFInformacja o wyborze ul. Pawła.pdf