Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Protokół Nr VI/2016

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, z dnia 20 czerwca 2016r.,

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.05-11:15

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna

 2. Brüll Daniela

 3. Długosz Jerzy;

 4. Gabor Wiktor;

 5. Hońka Ginter;

 6. Mnich Maria;

 7. Nadbrzeżny Jan;

 8. Sadowska Henryka;

 9. Szwugier Urszula;

 10. Wandrowski Dariusz

 11. Wiora Marta;

 12. Zinczyn Zdzisław.

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Krzysztof Długosz – Zastępca Burmistrza Gogolina;

 2. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;

 3. Barbara Dołowicz – Dyrektor DSS Św. Barbara w Kamionku;

 4. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia;

 5. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;

 6. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;

 7. Kuflik Zygryda Kierownik Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie;

 8. Piotr Giecewicz – Inspektor Wydziału Oświaty, Rekreacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Gogolinie;

 9. Patrycja Bugno – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;

 10. Ewa Zdyb – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;

 11. Lindhorst Katarzyna – pracownica Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji;

 12. Biela Weronika – Inspektor Wydziału Administracji, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

 

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 12 członków.

Zapytał, czy wobec porządku obrad, który każdy z członków Rady otrzymał odpowiednio wcześnie, są jakieś wątpliwości bądź zapytania.

Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.

 

Ad. 3

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad przedstawił sprawozdanie z działalności międzyposiedzeniowej Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie za okres od w okresie od 18.03.2016 r. do 20.06.2016 r.

Zauważył, iż podczas ostatniego Posiedzenia, Gminna Rada Seniorów (GRS) zajmowała się projektem imprez rekreacyjno-sportowych dla seniorów w 2016 r. Zgodnie z ustaleniami,
w dniu 04.05.2016 r. odbyło się robocze spotkanie, na którym skonkretyzowano zestaw imprez i zamieszczono informację na stronie internetowej BIP UM w Gogolinie.

Podczas poprzedniego Posiedzenia GRS Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina wystąpił
z inicjatywą, ażeby podczas inauguracji Artystycznego Lata zorganizować imprezę pn. „Senioriada”. Pomysł podchwycono i przy wsparciu ze strony pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM w Gogolinie, pani Patrycji Bugno i pani Ewy Zdyb przystąpiono do opracowania projektu pn. „Aktywni seniorzy – kulturalnie i kulinarnie”.

Realizację projektu przewidziano na okres od maja do lipca bieżącego roku, a projekt obejmował warsztaty prozdrowotne dla seniorów oraz finalną imprezę - „Senioriadę 2016”, zaplanowaną na niedzielę 3.07.2016 r. W związku z tym odbyło się szereg spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli GRS (Henryka Sadowska, Marta Wiora, Dariusz Wandrowski, Jan Nadbrzeżny) oraz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” (Gizela Sapok, Izabela Olczyk, Ewa Bury, Marta Wiora).

Między innymi w dniach 29 marca, 8,11 i 21 kwietnia, 4,6 i 10 maja br. trwały wspólne prace nad projektem, jak również odbyły się dwie próbne prezentacje. W dniu 11.05.2016 r.
w siedzibie Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) przedstawiciele Rady uczestniczyli w komisyjnej prezentacji projektu. W dniu 19.05.2016 r. GRS uzyskała potwierdzenie o akceptacji projektu i przyznaniu na jego realizację dofinansowania w kwocie 5 000 zł ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i od Samorządu Województwa Opolskiego. W dniu 31.05.2016 r. w siedzibie OCWIP w Opolu odbyło się szkolenie i podpisanie umowy, warunkującej otrzymanie wspomnianych środków finansowych.

Przewodniczący GRS wspomniał także o obchodach 10 - lecia Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku. Jubileusz zainaugurowano konferencją, która odbyła się w Gminnym Centrum Kultury im. Jerzego Lipki w Gogolinie w dniu 21.04.2016 r. Na konferencję przybyli przedstawiciele władz samorządowych wraz z Joachimem Wojtalą, Burmistrzem Gogolina i Piotrem Czokiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście,
m. in. Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Roman Kolek i przedstawiciele duchowieństwa. Podczas konferencji przedstawiono rys historyczny oraz osiągnięcia DSS św. Barbara w Kamionku. Tematyczne referaty, związane z polityką senioralną i demograficzną
w kraju, województwie oraz gminie, zostały wygłoszone przez Mirosława Wójciaka ze Stobrawskiego Centrum Medycznego, dr Kazimierza Łukawieckiego z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach oraz przez Wicemarszałka Województwa Opolskiego. Kontynuacją wspólnego świętowania jubileuszu był dwudniowy festyn w dniach 21 i 22.05.2016 r. zorganizowany wspólnie przez DSS św. Barbara i sołectwo Kamionek.

Przewodniczący GRS zauważył, iż wspaniała pogoda i piękne otoczenie oraz doskonała organizacja imprezy, a w szczególności interesujący program przyciągnął wielu seniorów
z całej gminy i gmin ościennych, a także licznie przybyłych mieszkańców Kamionka
i okolicy. W festynie wzięła udział spora grupa seniorów - cyklistów, którzy przyjechali
z różnych zakątków naszej gminy. Było też wielu gości na czele z Burmistrzem Gogolina
i Przewodniczącym Rady Miejskiej. W sobotę przy grocie w scenerii pięknego ogrodu DSS św. Barbara odbyło się nabożeństwo majowe, natomiast w drugim dniu - w niedzielę msza polowa, której przewodniczył ks. bp. Rudolf Pierskała. Uczestnicy podziwiali wystawę
i barwne widowiska w wykonaniu zespołów artystycznych ze Strzelec Opolskich, Gogolina, Górażdży, Malni, Kamionka. Wystąpiły muzyczne kapele, orkiestra dęta, chóry i zespoły taneczne, balet kukiełek, dzieci przedszkolne i szkolne oraz zespoły teatralne. Niezwykłe wrażenie uczynił na widzach występ zespołu „Gagatki” z DSS św. Barbara, który przedstawił sztukę teatralną opartą na wierszu „Rzepka” J. Tuwima.

W kolejnej części sprawozdania pan Jan Nadbrzeżny poinformował członków GRS, iż w dniu 7.05.2016 r. zorganizowano wycieczkę do Żyrowej dla kilkudziesięciu seniorów miłośników nordic walking z Gogolina, Choruli, Górażdży, Malni, Żyrowej, Zakrzowa, którzy dojechali tam autokarem. W programie wędrówki z kijkami było zwiedzanie wspomnianej miejscowości i najbliższej okolicy, w tym pałacu i parku, kościoła, jak również wejście (wspinaczka) do kapliczki św. Teresy ulokowanej pod Górą św. Anny. W drodze powrotnej zwiedzano kościół pw. Ojca Pio w Zdzieszowicach. Natomiast w dniu 19.05.2016 r. Akademia Trzeciego Wieku zorganizowała wycieczkę do Wrocławia. Zwiedzano „Afrykarium” i podziwiano grającą fontannę oraz ogród japoński zlokalizowane w otoczeniu Hali Stulecia. Uczestnicy wycieczki byli zafascynowani ekspozycjami, dobrą organizacją zwiedzania, jak również wspaniałą zielenią na tych obiektach.

W okresie sprawozdawczym członkowie naszej Gminnej Rady Seniorów kontynuowali swoje wtorkowe dyżury.

 

Ad. 4.

Przewodniczący GRS przedstawił zebranym członkom Rady projekt Święta Seniorów – „Senioriada”. Projekt realizowany jest od 2 miesięcy. Pierwsza część obejmowała warsztaty,
które kończą się 21.06.2016r. (tj. wtorek). Natomiast w dniach 30.06-03.07.2016 zaplanowano imprezy podsumowujące. Zamysłem projektu jest integracja całych rodzin na czele z seniorami do aktywnego spędzania czasu.

Przewodniczący poprosił panią Patrycję Bugno, inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji o przedstawienie szczegółowych założeń „Senioriady” 2016:

Weekendowe imprezy rozpoczynają się w czwartek (30 czerwca br.), zaplanowaną zumbą „Rozruszaj się z nami na Senioriadę” oraz dyskusją panelową pn. „Historia w lokalnych publikacjach”. W piątek Dorota Simonides opowie „Jak starzejąc się nabrać ochoty na życie”, a następnie na seniorów czekają prezentacje artystyczne. W sobotę na Placu Benedyktyńskim seniorzy rozpoczną swój poranek „Zdrowo na sportowo”. W programie m.in. wykład
dr Kazimierza Łukawieckiego, badania profilaktyczne, poranna rozgrzewka, marsz Nordic Walking oraz zajęcia na siłowni z instruktorem. Sobotni wieczór upłynie natomiast pod znakiem artystycznych rozmaitości. Dla seniorów zaplanowano występ „Wędrującej Kapeli”, pokaz Tai Chi, spotkanie pn. „Słowo, poezja i taniec” oraz koncert „Lata 20., lata 30.”. Niedzielne obchody Senioriady rozpoczną się uroczystą paradą seniorów z Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie na Plac Benedyktyński. Tam seniorzy zatańczą tradycyjnego „poloneza”; będzie również pokaz tańca „Belgijka”. Niedzielne popołudnie będzie obfitowało w liczne atrakcje: koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, występ gogolińskich mażoretek, wspólne beranie dziadków z wnukami, występ kabaretu „Brak piątej klepki”, pokaz carving’u oraz tańca towarzyskiego. Gwiazdą wieczoru będzie Wojciech Gąssowski. Ponadto wydarzeniom na Placu Benedyktyńskim towarzyszyć będzie wystawa rękodzieła, stoiska: „Herbatki z domowego zielnika”, „Zadbaj o zdrowie”, „Zrób się na bóstwo”, a także ogródki gastronomiczne.

 

Głos zabrał pan Krzysztof Długosz – zastępca Burmistrza Gogolina, który zauważył, iż program Senioriady „bazuje na Państwa chęci uczestnictwa w projekcie.”

Następnie pan Jerzy Długosz, członek Gminnej Rady Seniorów zapytał o szczegóły zaplanowanego na 02.07.2016 (sobota) na godz. 11:15 przejścia z kijami nordic walking do parku przy ul. Ligonia. Pan Piotr Giecewicz, inspektor Urzędu Miejskiego w Gogolinie ds. rekreacji i sportu zauważył, iż trasa nordic walking jest tak skonstruowana, aby pokonać ją mogli zarówno osoby doświadczone, jak i początkujące. W Parku przy ul. Ligonia na uczestników czekać będzie p. Piotr Żymołka, personalny trener, absolwent AWF we Wrocławiu, który poprowadzi zajęcia na siłowni zewnętrznej.

Pani Henryka Sadowska, członek Gminnej Rady Seniorów zapytała czy podczas niedzielnych imprez będzie tzw. Wodzirej, który poprowadzi uroczystość. Pani Iwona Cimek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedziała, iż zgodnie z sugestiami członków Rady niedzielne zakończenie Święta Seniorów poprowadzi Wodzirej.

Głos ponownie zabrał pan Jerzy Długosz, członek Gminnej Rady Seniorów, który zauważył, iż sobotni wykład pana dr Kazimierza Łukawieckiego odbędzie się w namiocie na Placu Benedyktyńskim. Zgłosił propozycję przeniesienia wykładu do Gminnego Centrum Kultyry, argumentując hałasem przejeżdżających pociągów oraz przechodniów, którzy w tym czasie robią zakupy w pobliskim markecie. Pani Iwona Cimek, odpowiedziała, iż główną ideą spotkania w namiocie był zamiar, aby przechodni mieli możliwość zobaczyć co się dzieje i skorzystać z przygotowanej oferty. Natomiast hałas nie będzie problemem, ponieważ
w namiocie zainstalowane zostanie nagłośnienie. Na Placu Benedyktyńskich znajdą się także punkty badań profilaktycznych (pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, tkanki tłuszczowej itp.).

Pani Patrycja Bugno, inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji poinformowała, iż przygotowane zostały ulotki dla sołtysów, liderów wsi, liderów Seniorów w każdej wiosce, po to by informacja o planowanym Święcie Seniorów dotarła do jak największej grupy odbiorców. Zachęciła, aby Seniorzy, którzy są członkami Gminnej Rady Seniorów promowali to wydarzenie wśród swoich rówieśników. Przewodniczący GRS zauważył, iż GRS powinna być „siłą przewodnią” tego wydarzenia. Podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego w Gogolinie za pomoc w realizacji projektu.

 

Ad.5.

W dalszej części obrad Przewodniczący GRS odczytał harmonogram dyżurów członków Rady na kolejny kwartał 2016r.:

 • 05.07.2016 – Henryka Sadowska,

 • 19.07.2016 – Dariusz Wandrowski,

 • 02.08.2016 – Marta Wiora,

 • 16.08.2016 – Marta Wiora,

 • 30.08.2016 – Jan Nadbrzeżny,

 • 13.09.2016 - Brüll Daniela,

 • 27.09.2016 – Jerzy Długosz.

Harmonogram zostanie podany do publicznej informacji i rozwieszony na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

 

Ad. 6 .

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z zebranych chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach.

Głos zabrał pan Krzysztof Długosz, zastępca Burmistrza Gogolina informując o pracach związanych z termomodernizacją Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Przedsięwzięcie realizuje Zakład Usług Budowlanych z Lewina Brzeskiego. Aby poprawić jakość obsługi petentów,
w tym seniorów naszej gminy, w ramach zadania w budynku Urzędu Miejskiego zostanie zamontowana winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, a dotychczasowa kotłownia olejowa wymieniona na gazową. Część pomieszczeń zostanie sklimatyzowana, aby poprawić jakość obsługi petentów, ale także poprawić warunki pracy pracowników Urzędu. Realizacja termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego rozpoczęła się w maju br., a zakończenie planowane jest na listopad br.

Poinformował także o planowanych inwestycjach: budowie kanalizacji sanitarnej w Obrowcu, Zakrzowie, Dąbrówce oraz Gogolin-Wygoda, a także rozbudowie oczyszczalni ścieków. Duże dokumentacje w tym zakresie są przygotowywane.

Głos zabrała Pani Ewa Zdyb, inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, zachęcając do uczestnictwa w dyskusji panelowej z autorami publikacji regionalnych prezentujących historię Gogolina i okolic: panią Reginą Kalla-Szulc, pana Eryka Boronczyka, pana Szymona Kliszewskiego oraz pana Dariusza Wandowskiego (30 czerwca 2016r. , godz. 17:00). Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Gogolinie, a spotkanie dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pani Maria Mnich, członek Gminnej Rady Seniorów, zgłosiła nieporządek panujący przy „gogolińskim rondzie” oraz zadała panu Zastępcy Burmistrza pytanie, jakie są sposoby walki z tym. Zastępca Burmistrza odpowiedział, iż Burmistrz Gogolina wystosował już wcześniej pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby zaniechać działalność handlową przy rondzie. Dodatkowo wystosowano pisma do Sanepidu w Krapkowicach, ze względu na nieestetyczny aspekt handlowania żywnością bez spełniania odpowiednich warunków higienicznych.

Obecnie handlowy „przesunęli się” na teren prywatny, w związku z czym, ograniczono możliwość egzekucji przez Burmistrza Gogolina porządku na danym terenie.

 

Ad. 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył VI Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom
i zaproszonym gościom.

Przewodniczący
Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

Protokołowała na podst. nagrania.

Monika Buk                                                                 Jan Nadbrzeżny

 

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na posiedzenie.

 

PDFProtokół VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów.pdf 

PDFZał. 1. do Protokołu VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów.pdf