Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „KAMYKI”

Informacja o ocenie oferty złożonej na podstawie art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. z 2016 r. poz 239 i  395. Tytuł zadania publicznego: „Udział w zawodach Strong Man”.

 

ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "KAMYKI" na realizację zadania publicznego „Udział w zawodach Strong Man”

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "KAMYKI" w trybie art. 19 a ust. 7D ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2016r., poz 239 i 395) złożyło ofertę o powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn. „Udział w zawodach Strong Man” Zadanie będzie realizowane w okresie od 26.07.2016 r. do 20.10.2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „KAMYKI” została zamieszczona na okres 7 dni w Bulietynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz urzędowej stronie internetowej.

Zgodnie z art 19 a ust 4, każdy w terminie 7 dni od daty zemieszczenia oferty mógł zgłosić do niej uwagi. Niniejszym informuję, że w/w termin nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 1000 zł. Na w/w zadanie Burmistrz Gogolina przyznał 1000 zł. Wobec powyższego, istnieje możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Sportowo-Rekreacyjnym „KAMYKI”

 

Podpisał Burmistrz Joachim Wojtala

PDFOcena oferty KAMYKI.pdf.pdf