Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”

Gogolin, dnia 2 sierpnia 2016 r.

WG.III.6220.4.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 15 w Gogolinie z dnia 10.06.2016 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.4.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”,

Lokalizacja: Chorula, gm. Gogolin

Działka nr ewid.: 21/2, obręb 1 Chorula.

Informuje się również, iż w dniu 18.07.2016 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.4.2016, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.             

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie - www.gogolin.pl, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - biuletynie SIOS - www.system.sios.pl, oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula)