Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 22 sierpnia 2016r.
o godz. 17:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie
odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 • zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił i środków orazzasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji opolskiej na lata 2015 – 2020,
 • dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
 • zaciągnięcia pożyczki,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 1. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok