Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin,  iż w dniu 31 sierpnia 2016r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Tematem posiedzenia Komisji będzie wydanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.) w formie aportu prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gogolin, położonej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 164/2 z mapy 3 obręb Gogolin 2 o pow. 1,2747 ha dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00019612/3.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
/-/ Franciszek Holeczek