Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 23 kwietnia 2012r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje radnych;
 5. informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej;
 6. ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2011r.
  • informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2011 roku,
  • informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku,
  • sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gogolinie za 2011 r.
  • informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie o stanie bezpieczeństwa pożarowego za rok 2011
  • informacja o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku,
  • ocena stanu bezpieczeństwa za 2011 rok – działanie Gminnego Centrum Reagowania
  • ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Gogolin,
  • informacja o obciążeniu ruchu drogowego na terenie gminy Gogolin i bezpieczeństwie użytkowników dróg, z uwzględnieniem dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
 7. sprawozdanie z działalności Stacji Caritas, OPS, DSS i GOZ;
 8. informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r.
 9. informacja o przekształceniu ZGKiM oraz przedstawienie planowanych działań spółki o nazwie Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. 
 10. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011r.;
 11. podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zarządzenia wyboru sołtysa,

  b) umieszczenia tablicy pamiątkowej,

  c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok 2011,

  d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2011,

  e) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin,

  f) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Gogolin,

  g) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

12. wolne wnioski;

13. zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

 

 

PDFProjekt uchwały Nr XVIII_a_2012.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII_b_2012.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII_c_2012.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII_d_2012.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII_e_2012.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII_f_2012.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII_g_2012.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII_h_2012.pdf