Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 września 2016r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się VII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym.
4. Podjęcie uchwały wspierającej Burmistrza i Radę Miejską Gogolina w ich staraniach w sprawie budowy skrzyżowania dwupoziomowego DW 409 z linią kolejową E-30.
5. Uzgodnienie harmonogramu dyżurów członków GRS na IV kw. 2016 r.
6. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
7. Zakończenie obrad posiedzenia.


Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
/-/ Jan Nadbrzeżny
 

PDFZawiadomienie o VII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów.pdf