Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/88/2003 z dnia 06 października 2003 r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie została zwołana na dzień 30 września 2016r. (piątek) o godz. 17.00 VII Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, na którą serdecznie zapraszam. Sesja odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przyjęcie porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  4. złożenie sprawozdania Prezydium Rady z działalności międzysesyjnej,
  5. wyłonienie spośród radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie kandydata do samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół i omówienie kampanii wyborczej,
  6. wolne wnioski i informacje;
  7. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Magdalena Wnuk