Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

                        Gogolin, dnia 19.04.2012r.

 

WG.I.271.4.2012

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin

 

wybrano ofertę złożoną przez T.K. EKO-BUD Sp. z o.o. 47-303 Krapkowice ul. Cegielniana 31

 

z ceną ofertową 65 438,16 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA

48-100 Głubczyce, ul. Kolejowa 1

53,10

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych „Mosty PRDiM”   Sp. z o.o.,  47-220 Kędzierzyn – Koźle ul. Grunwaldzka 76

50,85

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. ul. Wiejska 8,  47-143 Niezdrowice

71,00

4

Europamed  Sp. z o.o. ul. Staszica 22, 47-400 Racibórz

Wykonawca wykluczony z postępowania

5

 

T.K. EKO-BUD Sp. z o.o. ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice

100

6

 

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu  Edward Hucz, ul. 3-go Maja 27, 42-283 Boronów

75,25

7

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

87,69

8

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AUTOCORT” Marcin Kłosek 47-150 Leśnica, ul. Brzegowa 23

71,64

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz