Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gogolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że w dniu 04.10.2016 r. na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółka z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka i Zakrzów oraz sieci wodociągowej Gogolin – Zakrzów w Gminie Gogolin, na działkach nr ewid. 422, 423/2, 425/1, 425/2 i 424
k. m. 1 obręb Zakrzów.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 29), w godzinach urzędowania.