Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku postępowania dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.2015r. poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8, dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę złożoną przez firmę:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole

PDFInformacja o wyniku postępowania.pdf