Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BanerUE.jpeg
 

Nr sprawy: DB.041.2.2016                                                               Gogolin, 20 października 2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej wolnostojącej o treści zgodnej z załącznikiem nr 1

Dalsze wymagania:

 • tablica metalowa o wymiarach minimalnych około 80 cm x 120 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych;
 • pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa;
 • przy realizacji zamówienia muszą zostać uwzględnione wytyczne dla beneficjentów RPO WO 2014‑2020 w zakresie wypełniania obowiązków promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych, zawarte w dokumentach dostępnych na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl;
 • zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących wraz z montażem.
   
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

7 dni  realizacji od zlecenia realizacji zamówienia. Miejsce realizacji: Gogolin, Plac Dworcowy.

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%.
 2. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: 28.10.2016r.

Oferty należy wypełnić na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 oraz przekazać

- w wersji elektronicznej na adres e-mail: e.zdyb@gogolin.pl

lub

- w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, I piętro, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Oferta na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn: Centrum przesiadkowe w Gogolinie” .

 

 1. Osoby do kontaktu: Ewa Zdyb, tel. 774076836; e-mail:

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Wzór tablicy informacyjnej. JPEGTablica informacyjna.jpeg
 2. Załącznik nr 2 Wzór oferty. PDFOferta_tablica.pdf