Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 27 kwietnia 2012r.

 Na podstawie § 8 ust. 1 statutu sołectwa Kamionek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa,

 zwołuje się na dzień 15 maja 2012r. zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się o godz. 18.00         (II termin zebrania: godz. 18.30) w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku.

Porządek zebrania:

  1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
  2. złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa;
  3. przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;
  4. wybór Komisji Skrutacyjnej;
  5. wybór Sołtysa;
  6. wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
  7. wolne wnioski i zapytania.

                                                                                                          Burmistrz Gogolina

                    /-/Joachim Wojtala