Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Odrowąż

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Odrowąż, w dniach 02.11.2016 r. do 01.12.2016 r. w godzinach pracy Urzędu, w pokoju 29.

Zgodnie z art. 103 ust. 4 ww. ustawy, uczestnicy postępowania  mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do wyżej wymienionego projektu uchwały, w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania w dniach 02.11.2016 r. do 01.12.2016 r.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot sprawy oraz oznaczenia nieruchomości, których dotyczą.

                                                                                    

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala        

     PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości wsi Odrowąż..pdf