Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie fotograficznym

Zarządzenie nr OR.I.0050.147.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 31.10.2016

w sprawie Regulaminu konkursu fotograficznego z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich Gogolinowi „Kocham moje miasto”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) zarządza się, co następuje:

§1. Ogłaszam Regulamin konkursu fotograficznego z okazji 50 – tej rocznicy nadania praw miejskich Gogolinowi, pod nazwą „Kocham moje miasto”.

§ 2. Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powołuję komisję konkursową w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – Sławoj Dubiel;
  2. Członek Komisji – Iwona Cimek;
  3. Członek Komisji – Barbara Jaskólska;
  4. Członek Komisji – Ewa Zdyb;
  5. Członek Komisji – Krzysztof Reinert.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala

PDFZarządzenie i Regulamin.pdf