Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o konsultacjach

Gogolin, 10 listopada 2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020”.

1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020”.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 17 listopada 2016 r. i zakończą w dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 9.00.

3. Forma konsultacji

Zgłaszanie uwag i opinii przy wykorzystaniu formularza konsultacji. Formularz może być złożony w wersji papierowej (Urząd Miejski w Gogolinie, I piętro pokój nr 12) lub w wersji elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: rewitalizacja@gogolin.pl

3. Dodatkowe informacje

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

  • zgłoszone anonimowo
  • po godz. 09.00 w dniu 24 listopada 2016 r.

 

Burmistrz Gogolina

/-/ Joachim Wojtala

Załączniki:

DOCXUchwala Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020 konsultacje społeczne.docx

DOCXFormularz uwagi do tresci LPR_2016.docx

 

Uwagi do procesu konsultacji:

W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2016 r., nr DPO-II.052.03.10.2016.PB, dotyczącego prośby o uzupełnienie/poprawienie Lokalnego Programu Rewitalizacji opracowanego w ramach konkursu dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” Gmina Gogolin  opracowała aktualizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”.

W opracowanym dokumencie skorygowano:

  1. Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zastosowano mierniki rozwoju w odniesieniu do wartości całej gminy Gogolin. Na podstawie analizy wskaźników dla całej gminy wykazano, że miasto, w porównaniu do pozostałych obszarów wiejskich gminy, znajduje się w głębszym kryzysie. Następnie obszar miasta wyznaczono do dalszej szczegółowej analizy w celu wyznaczenia obszaru do działań rewitalizacyjnych.
  2. Dokument uzupełniono o jasno wyodrębnione kierunki działań dla realizacji poszczególnych celów.
  3. W LPR przedstawiono wizję obszaru rewitalizacji po przeprowadzonej rewitalizacji.

Nr uwagi

Nr strony dokumentu

1

7,8,12,13,24,30,31,32

2

71,72,76-85

3

74

 

W związku z powyższym zgłaszane uwagi mogą dotyczyć tyko ww. zakresu. Uwagi dotyczące pozostałych zapisów Programu nie mogą zostać uwzględnione.