Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że w dniu 28.11.2016 r. na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółka z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Kamień Śląski ul. Czesława – Lotnisko, na działce nr ewid. 640 k. m. 2 obręb Zakrzów.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 29), w godzinach urzędowania.

                                                                                                   

 

                                                                                              Burmistrz Gogolina

                                                                                                  Joachim Wojtala